Leasing finansowy

Leasing finansowy – to druga co do popularności forma leasingu. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ przedmiot leasingu zaliczymy do środków trwałych leasingobiorcy a nie leasingodawcy. Jest to częsta forma finansowania przedmiotów, które sprzedawane są bez podatku VAT lub na fakturę VAT marża, ze względu na fakt, że leasingodawca nie będzie musiał doliczyć podatku VAT do przedmiotu zakupu tak jakby to miało miejsce w leasingu operacyjnym. Jest to często niedoceniany rodzaj leasingu, ponieważ niejednokrotnie rata leasingu będzie mniejsza od miesięcznej amortyzacji. W takim przypadku, jeżeli nie mamy dużej wpłaty początkowej – która w odróżnieniu od wpłaty leasingu operacyjnego nie może być naszym kosztem, podatkowo korzystniejszym rozwiązaniem będzie właśnie ten rodzaj leasingu. Możliwa jest również sytuacja, w której leasingowany środek trwały będziemy mogli amortyzować jednorazowo, a to daje spore korzyści podatkowe w krótkim czasie.