Leasing konsumencki

Leasing konsumencki – jest formą finansowania kierowaną do osób fizycznych, które nie mają osobowości prawnej i nie prowadzą działalności gospodarczej. Taki leasing stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych form finansowania – m.in. kredytu gotówkowego czy pożyczki. Leasing konsumencki polega na udostępnieniu przedmiotu leasingu osobie fizycznej, która w zamian za opłacanie comiesięcznych rat może korzystać z auta w ramach ustalonych w umowie leasingowej. Należy pamiętać, że samochód w leasingu dla osób prywatnych pozostaje własnością leasingodawcy do czasu wykupu auta pod koniec trwania umowy leasingowej.