Leasing zwrotny

Leasing zwrotny – to szczególny rodzaj leasingu. Polega na odkupieniu przez firmę leasingową środka trwałego podlegającego amortyzacji, który do tej pory był własnością przedsiębiorcy. Pomimo prawnej zmiany właściciela , dotychczasowy korzystający w dalszym ciągu pozostaje jej użytkownikiem, w ramach leasingu. Jest on zatem zarówno dostawcą, jak i odbiorcą przedmiotu umowy. Po jej zawarciu zobowiązuje się do regularnego opłacania raty, na którą składa się część kapitałowa oraz odsetkowa. Leasing zwrotny w zależności od rodzaju środka trwałego ma określony czas w którym musi zostać uruchomiony. Leasing zwrotny umożliwia przedsiębiorcom odzyskanie kapitału zainwestowanego w zakup środka trwałego, pomimo dalszego pozostawania jego użytkownikiem. Transakcja tego typu jest warta uwagi zwłaszcza dla tych firm, które dysponują przedmiotami o dużej wartości i chciałyby uwolnić zamrożone środki finansowe. Mogą przeznaczyć je na wiele celów, m.in. dalsze inwestycje, spłatę należności wobec wierzycieli czy pracowników. Leasing zwrotny wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i zapewnia korzystającemu szereg korzyści, w tym podatkowych.